Dünyamızı biçimlendiren politik, ekonomik, sosyal ve kültürel düşüncelerin paradigmalarını yakından tanımak zorundayız

Günümüzün genel eğilimi kıtasal bölgesel birliktelikler, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile kısaca tariflen küreselleşmenin etkileri yaşamımızı, yaşam alanlarımızı ve yapılarımızı biçimlendirmektedir.

Globalleşen tüketim kültürü, teknolojinin gelişmesine paralel yaygınlaşan sanal gerçeklik, ticaretin ve iletişimin inanılmaz hızı ile aynılaşan tasarım anlayışlarının benzer ürünlerine karşı

Sosyal, kültürel ve kişisel olarak her ölçekte etkileşim içerisinde olduğumuz yaşam alanlarımızın ve yapılarımızın şekillenmesinde “Mimari tasarım”larımızla söz ve emek sahibi olmalıyız

Bugün inşa ettiğimiz çevremizin ve yapılarımızın yalnız bu günü değil, çocuklarımızın geleceğini de şekillendirdiğinin bilincinde olarak;

“Mimari tasarım”; entelektüel bilincimizin ışığında, yaratma isteğimiz ile geleceğe duyduğumuz özlemin bir ifadesi olmalıdır.

Tasarlamanın ise estetik anlayışımızla kültürel birikimlerimizin akıl çanağında bir erime ve erme noktası olduğunu düşünüyorumSaygılarımla

Erol ALPARSLAN
ERALP MİMARLIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  |  T: PBX 0216 418 5257  |  F: 0216 418 5266  |  info@eralpmimarlik.com